« terug naar vorige pagina

Missie & Visie

Missie

FysioNovo heeft als doel een goede kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te bieden, aan de hoofdzakelijk multi-culturele populatie van de Indische buurt in Amsterdam Oost, omdat deze niet alleen sociaal-economisch – , maar ook op het gebied van gezondheidsbewustzijn/verantwoordelijkheid achterstanden kent. Kennis van de multi-culturele communicatie wordt hierbij ingezet , als instrument om te kijken naar de mogelijkheden -, en niet naar de beperkingen van de patiënt, om zo een kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen geven, die aansluit bij de wensen van de patiënt.

Visie

Bovenstaande missie wordt in de praktijk gebracht middels;

  • Het werven van personeel met kennis van multi- culturele communicatie.
  • Voldoende scholing van medewerkers.
  • Het zorgvuldig inwerken van nieuw personeel in de door FysioNovo gehanteerde werkwijze.
  • Het vastleggen van de veranderingen tijdens het proces van behandeling van de patiënt door middel van meetinstrumenten.
  • Het gebruik maken van de groep van medepatiënten om de individuele patiënt te stimuleren om aan zijn klacht te blijven werken.
  • Het bezig zijn met het verbeteren van de praktijkvoering door kwaliteitsmanagement in te voeren. Bij voorbeeld,middels het invoeren van een vergaderstructuur en het bewaken van de voortgang van de doelstellingen.
  • De keuze voor een aktiverende aanpak . Dit houdt in, dat er na onderzoek gekozen wordt voor een speciaal trajekt , waarbij bewegen het uitgangspunt is van elke verandering.