« terug naar vorige pagina

Specialisaties

  • physiomanOefentherapie voor mensen met chronische rugklachten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat oefentherapie goed werkt bij lage rugklachten. Het accent ligt op het verbeteren van de coördinatie en de stabiliteit, gericht op dagelijkse handelingen (opstaan, bukken, tillen, en dergelijke) of op sportspecifieke handelingen. Verbetering van krachtuithoudingsvermogen, vermindert de kans op terugval of herhaling.
  • Til cursussen, zowel individueel als in groepsverband voor instellingen.
  • Trainingen voor mensen met overgewicht (in samenwerking met een diëtiste).
  • Sport en bewegen voor kinderen met overgewicht (in samenwerking met een diëtiste).
  • Bewegingsprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen (COPD, diabetes en artrose). De overheid heeft in de nota Sport, bewegen en gezondheid zorgaanbieders (onder wie fysiotherapeuten) aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het stimuleren tot bewegen. Aanleiding voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) om bewegingsprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening te ontwikkelen (diabetes type 2, COPD, hartaandoeningen en artrose). De programma’s zijn in samenwerking met TNO ontwikkeld, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en volgens de KNGF-richtlijnen.