« terug naar vorige pagina

Overzicht Beweegprogramma

Voor wie zijn de beweegprogramma’s?

Met onze beweegprogramma’s willen wij beweging stimuleren voor mensen met een chronische aandoening.
FysioNovo biedt speciale beweegprogramma’s voor mensen met:

  • COPD (met een lichte tot matige ziektelast met een longfunctiewaarde van FEV1/VC < 0.7, een benauwdheidscore > 2 op de MRC schaal en een gezondheidsscore > 1 tot > 1,7 op de CCQschaal)
  • Diabetes type 2
  • Obesitas (BMI hoger dan 30)*
  • Reuma (zoals door het Reumafonds is vastgesteld)
  • Hart- en Vaatziekten
  • Bewegen voor mensen met somatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden/Etalagebenen graad 2 en 3
  • Bewegen voor kinderen met overgewicht

Wat?

Een persoonlijk Beweegprogramma afgestemd op uw situatie, onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.

Het Beweegprogramma start met een individueel intake gesprek en onderzoek. Hierin wordt besproken en getest, wat uw startniveau is. Ook bepalen we in overleg, welke doelen U wilt bereiken.

De eerste paar trainingen zijn onder individuele begeleiding om vertrouwd te raken met lichamelijke inspanning.

Vergoeding beweegprogramma

FysioNovo heeft voor bijna alle Beweegprogramma’s een contract met Achmea, FBTO en Zilverenkruis.

Uw fysiotherapeut kan U hier meer duidelijkheid over geven. Of U kunt zelf contact opnemen met uw zorgverzekering.

*Sinds begin 2020 worden de beweegprogramma’s Obesitas (BMI hoger dan 30) niet langer vergoedt door de verzekeraar.